Як підключитись до системи «Інтернет-Клієнт-Банк»?
Послуга надається Клiєнтам АКБ "Правекс-Банк" - юридичним та фiзичним особам, що мають поточний рахунок в АКБ "Правекс-Банк". Для початку роботи необхiдно:

- Наявність підключення до мережі Internet;
- Укласти типовий договiр;
- Отримати засоби захисту iнформацiї;
- Забезпечити відповідність вимогам до технічних та програмних засобів.