Як захищена система «Інтернет-Клієнт-Банк»?
Система має три рiвнi захисту:

- Захищений Веб-сайт, з якого ви отримуєте клiєнтську частину для роботи. Сайт пiдписано цифровим сертифiкатом, що виданий мiжнародним центром сертифiкацiї THAWTE;
- Вся iнформацiя, що передається мiж Банком та Клiєнтом, зашифрована та пiдписана електронно-цифровими пiдписами. Засоби захисту сертифiкованi;
- Сервери Банку, на яких зберiгається iнформацiя, захищенi за допомогою найновiтнiших апаратних та програмних засобiв.